Vraag & Antwoord

Vraag 1

Voordeel? - Wat is de toegevoegde waarde van een meerjarig onderhoudscontract ten opzichte van het eenmalige schilderwerk?

A: Bij een meerjarig contract worden tussentijds controlebeurten en onderhoudsbeurten uitgevoerd door de schilder voordat er weer geschilderd wordt. Bij een meerjarig contract gaat de jaarprijs omlaag. Bij eenmalig schilderwerk wordt de prijs per m2 berekend, bij een meerjarig contract wordt de prijs bijvoorbeeld per m2 per jaar berekend, over alle jaren dat het contract wordt afgesloten, de prijs wordt daarmee lager.

Vraag 2

Zelf doen? - Ik wil graag een aantal zaken zelf doen aan het buitenschilderwerk. Is dit mogelijk?

A: Wanneer u zelf iets aan het schilderwerk wilt doen, dan zult u dit tijdens de inspectie dienen te bespreken met de schilder. Hij zal dit specificeren in de offerte en u wijzen op eventuele gevolgen voor de garantie.

Vraag 3

Collectief? - Binnenkort moet het nodige onderhoud aan het schilderwerk van een aantal huizen bij mij in de straat gebeuren. Is het mogelijk om voor meerdere huizen een collectief HuisSchilderPlan af te sluiten?

A: Het kan interessant zijn om met een aantal buren een collectief HuisSchilderPlan af te sluiten. In overleg met de HuisSchilderPlan schilder kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Vraag 4

Garantie? - Hoe wordt de lengte van de garantie bepaald?

A: Het soort garantie wordt bepaald door u en de schilder en is afhankelijk van het aangebrachte verfsysteem, de toegepaste Sikkens producten en de specifieke omstandigheden. - Wat gebeurt er als er gebreken in het schilderwerk ontstaan gedurende de garantietermijn? Als de gebreken verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden en binnen de garantietermijn vallen, dan worden deze door de schilder verholpen conform de leverings- en uitvoeringsvoorwaarden zoals vermeld in het garantiecertificaat. 

Vraag 5

Onderhoudsbeurten? - Moet ik zelf de schilder waarschuwen als er volgens het schema een onderhoudsbeurt nodig is?

A: Uw huis staat onder ons voortdurende controle. Wij houden bij wat er wanneer moet gebeuren. Het onderhoudsschema dat u van ons krijgt, is voor u een middel om te controleren of de werkzaamheden ook daadwerkelijk gebeuren. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor onderhouds- en controlebeurten. Indien er echter beschadigingen zijn ontstaan aan het schilderwerk (bijvoorbeeld door een storm), dan dient u zelf contact met ons op te nemen.

Vraag 6

Verkoop? - Wat gebeurt er bij de verkoop van het huis?

A: Het HuisSchilderPlan is overdraagbaar op de nieuwe eigenaar, niet op uw eventuele nieuwe huis. De nieuwe eigenaar kan in overleg met de schilder het HuisSchilderPlan overnemen. De garantie met betrekking tot de nog resterende termijn kan plaatsvinden onder een aantal bestaande voorwaarden (deze voorwaarden staan vermeld op het garantiecertificaat).

Vraag 7

Geschillen? - Ik ben niet tevreden met de werkzaamheden die de schilder verricht heeft. De schilder vindt echter dat hij goed werk heeft geleverd. Welke stappen kan ik ondernemen om dit geschil op te lossen?

A: Alle geschillen die naar aanleiding van het HuisSchilderPlan tussen u en de schilder ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, dit tenzij u en de schilder het geschil oplossen door middel van arbitrage.